Kompetencje

Jako osoba wykonująca operacje lotnicze z użyciem bezzałogowego statku powietrznego jestem zobowiązany przestrzegać unijnych przepisów regulujących ruch lotniczy w zakresie dronów. Posiadam wszelkie wymagane certyfikaty potwierdzające znajomość prawa w powyższym zakresie dzięki czemu realizowane loty charakteryzują się najwyższym bezpieczeństwem.